Projekt Unijny

Przedsiębiorstwo BAZAN PIOTR PPHU PROCHEM informuje o realizacji projektu pn. „Opracowanie procesu
technologicznego umożliwiającego automatyzację produkcji syntetycznych paneli elewacyjnych imitujących
okładziny naturalne”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem projektu jest uzyskanie wyników zrealizowanej usługi B+R w zakresie opracowania procesu
technologicznego umożliwiającego automatyzację produkcji syntetycznych paneli elewacyjnych imitujących
okładziny naturalne.


Wartość projektu: 487 854,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 337 135,50 PLN

Pobierz